Destraint.jpg IMG_2704.JPG IMG_3285.JPG waterveld overzicht2.jpg

Teamindelingen (jeugd)

Indelingen seizoen 2018-2019 (update 1 juli 2018) 

De Commissie Teamindelingen is (zo goed als) gereed met de teamindelingen van het seizoen 2018-2019. De indelingen zijn ingevoerd in LISA en zijn vanaf maandag 2 juli zichtbaar in de DES App en op onze website (vergeet niet om eerst in te loggen!).

De CT dankt alle coaches, trainers en lijncoördinatoren, die hebben meegeholpen om de CT informatie te geven over teams en spelers. Het was ook dit jaar weer een flinke puzzel, maar we denken dat we op basis van alle informatie elk speler in het juiste team hebben kunnen plaatsen. We realiseren ons ook, dat we wellicht niet iedereen volledig tevreden zullen stellen. We rekenen op jullie begrip voor de gemaakte keuzes.

Eerder bericht van 12 juni 2018

De Commissie Teamindelingen (jeugd) is gereed met de voorbereidingen van het seizoen 2018-2019. De CT heeft op woensdag 13 juni 2018 voor de jongste jeugd en de junioren de "Voorlopige Teamindelingen seizoen 2018-2019" gepubliceerd. Uitzondering hierop is de jongenslijn A tot en met C. Zoals bekend werken we voor deze teams volop aan de samenwerking met Waalwijk. De spelers en ouders worden hiervan op de hoogte gehouden. De indelingen van deze teams zullen later deze maand bekend gemaakt worden door de commissie jongens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Om het concept van de indelingen te lezen moet je daarom inloggen op de website. Ga naar www.hockeydes.nl en kies rechtsboven de menu-optie inloggen. 

Om in te kunnen loggen heb je je lidnummer en wachtwoord nodig. Deze inloggegevens zijn hetzelfde als voor de DES App. Mocht je onverhoopt je gegevens kwijt zijn, stuur dan een e-mail aan [email protected]. Binnen 24 uur heb je dan je nieuwe inloggegevens in je mailbox.

Uitgangspunt voor de indelingen van volgend seizoen is de Richtlijn Teamindelingen. In deze richtlijn staat beschreven, welke regels en afspraken er binnen DES gelden. Je kunt deze richtlijn terugvinden via Club – Documenten – Teamindelingen. 

De CT dankt alle coaches, trainers en lijncoördinatoren, die hebben meegeholpen om de CT informatie te geven over teams en spelers. Het was ook dit jaar weer een flinke puzzel, maar we denken dat we op basis van alle informatie elk speler in het juiste team hebben kunnen plaatsen. We realiseren ons ook, dat we wellicht niet iedereen volledig tevreden zullen stellen. We rekenen op jullie begrip voor de gemaakte keuzes.

De gepubliceerde indelingen hebben de status "Voorlopig", want ondanks alle zorgvuldigheid, zou het toch zo kunnen zijn, dat de CT wellicht iets over het hoofd heeft gezien. Mocht dat het geval zijn en heb je zwaarwegende argumenten, die volgens jou om een andere indeling vragen, dan bestaat er een bezwaarprocedure. Je hebt de mogelijkheid om tot uiterlijk woensdag 20 juni formeel bezwaar aan te tekenen. Je doet dit door een mail te sturen aan Corne Weijters, voorzitter van de CT via [email protected]. Leg in deze mail uit wie je bent, in welk team jij of je kind is ingedeeld en welke argumenten er volgens jou zijn, om toch in een ander team ingedeeld te moeten worden. Het bestuur zal je bezwaar vervolgens beoordelen en een bindende uitspraak doen. Je krijgt hierover persoonlijk bericht. Na het sluiten van de bezwaarprocedure krijgen de teamindelingen de status "Definitief". We verwachten de definitieve indelingen op zondag 1 juli 2018 in de DES App kunnen publiceren.

Na het bekend worden van de indelingen organiseert de club de traditionele DES4YOU. Door de aanleg van onze nieuwe semi-waterveld is DES4YOU nu gepland voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. DES4YOU zal dit jaar daarom alleen voor D-, E- en F-teams plaatsvinden op zaterdag 25 augustus 2018. Taken en verantwoordelijkheden Commissie Teamindelingen (jeugd)

De Commissie Teamindelingen (CT) heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden.

1. Indelen van alle jeugdteams

De CT maakt de indelingen van alle jeugdteams voor de veldcompetities. Afspraken, verwachtingen en manier van werken zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze documenten zijn terug op de website door in te loggen op je persoonlijke omgeving. Ga op de site naar >inloggen > club > documenten.

De CT staat sinds 2017 onder voorzitterschap van Corne Weijters. De lijncoördinatoren die hem dit seizoen ondersteunen zijn Coert Donders, Felix de Vreeze, Arnold Kruithof, Luuk Groot, Theo de Kievit, Paul en Hannelore Mijnsbergen, 

2. Aanstellen coaches

Alle jeugdteams hebben coaches, die het team gedurende het seizoen begeleiden. Per team zijn er maximaal 2 coaches, die het aanspreekpunt voor de vereniging zijn. Als ouders overeenkomen om roulerend te coachen, is dat op zich geen probleem zolang er maar maximaal  2 coaches per team het aanspreekpunt zijn. Selectieteams en opleidingsteams kunnen in overleg met de CT ook nog een manager benoemen. 

Interesse om te coachen? Meld je bij de CT via een bericht aan [email protected]

3. Spelers beoordelen

Als club willen wij alle spelers op het voor hen beste niveau laten spelen, zodat iedereen plezier heeft én houdt bij onze club. Om de ontwikkeling van alle spelers goed te kunnen volgen, werkt de club met een beoordelingssysteem. De CT organiseert deze beoordelingen. De CT vraagt alle coaches en trainers om de spelers in hun team op een aantal aspecten te beoordelen. We vragen coaches om dit 2x per jaar doen (herfst, lente). Wij kunnen met deze beoordelingen als CT een goede inschatting maken in welke teams iedereen volgend seizoen het beste zou kunnen gaan spelen. Speelt iemand met veel plezier lekker mee in een breedteteam, of steken er spelers bovenuit die misschien wel een plek verdienen in een selectieteam?

De Richtlijn Beoordelen is terug te vinden op de website door in te loggen op je persoonlijke omgeving. Ga op de site naar >inloggen > club > documenten.


 

Clubcompetitie Zaal

. Team # punten DS
1 ZD5 2 6 + 16
2 ZMD3 2 6 + 7
3 ZD2 2 4 + 1
4 ZMC3 2 3 + 2
5 ZMB3 2 3 + 2
Klik hier voor de gehele comp.

Instagram

Sponsoren