Foto DES Oss.jpg MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG Vrijwilligers oproep 2024 mei.jpg waterveld overzicht2.jpg

Contributie

Contributie 2023/2024

De contributie voor MHC DES wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Hieronder staan de bedragen voor het seizoen 2023/2024, zoals vastgesteld tijdens de ALV van 26 september 2023. De peildatum voor de bepaling van de categorie is 1 oktober van het huidige seizoen.


Categorie

Leeftijd

Bedrag   

Ieniemienies 3, 4 en 5 jaar € 81,50

Mini's 

6 en 7 jaar

€ 81,50         

Trainingsleden

8 t/m 17 jaar

€ 113,50          

O8 jongste jeugd

6 en 7 jaar

€ 194,00

O9 en O10 jongste jeugd

8 en 9 jaar

€ 194,00

O12 junioren

10 en 11 jaar

€ 194,00

O14 junioren

12 en 13 jaar

€ 210,00

O16 junioren

14 en 15 jaar

€ 239,00

O18 junioren

16 en 17 jaar

€ 239,00

Jongste senioren

18 t/m 20 jaar

€ 265,00

Senioren

21 jaar en ouder

€ 295.00

Trimhockey

18 jaar en ouder

€ 169,00    

Dames doordeweeks    

18 jaar en ouder    

€ 169,00    

Zaalhockey


NTB *

DES Supporter 
€ 50,00

* De contributie voor de zaalcompetitie zal later bepaald worden i.v.m. de situatie rondom corona en de beschikbaarheid van zalen. De contributie in het verleden lag rond €65,00.


Latere inschrijvingen

Inschrijvingen na 1 oktober van het lopende seizoen krijgen een krijgen een korting van 25% op de jaarcontributie. Inschrijvingen na 1 januari van het lopende seizoen krijgen een korting van 50% op de jaarcontributie.


Bijdrage selectieteams

Vanaf seizoen 2017/2018 betalen selectieteams (in 2023-2024 zijn dat H1, D1, MO18-1, MO16-1, MO14-1 en MO12-1) een extra bijdrage van € 50,00. 


DES Supporter

Iedereen die zich betrokken voelt bij DES, maar zelf niet actief (meer) hockeyt, kan lid zijn (blijven) bij DES. Als DES Supporter ben je steunend lid en ondersteun je de club met €50 per jaar. Je bent dan van harte welkom tijdens de ALV en hebt dan ook stemrecht. De enige voorwaarden zijn dat je minimaal 2 jaar spelend lid of geregistreerd vrijwilliger bij DES bent geweest.


Familiekorting

Voor ieder 2e, 3e en 4e competitiespelend lid, ingeschreven op hetzelfde woonadres als het oudste lid, en per peildatum nog geen senior, is de familiekorting van toepassing. Op de contributie voor de zaalhockey en de selectiebijdrage is de familiekorting niet van toepassing. 

  • 2e competitiespelend lid 10%
  • 3e competitiespelend lid 20%
  • 4e competitiespelend lid 30%


Blessures, studie en zwangerschap

Deze bijzondere situaties worden per 'gebeurtenis' door het bestuur beoordeeld, waarna een beslissing over een eventuele reductie van de contributie volgt.


Duur lidmaatschap

Een lidmaatschap loopt steeds van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen van een lidmaatschap kan slechts plaatsvinden vóór 1 juni van een kalenderjaar. Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie.

Opzeggen kan op 2 manieren. Je kunt een e-mail sturen naar [email protected] of log in op je persoonlijke pagina op de site, kies de menu-optie "Club" en kies "Opzegformulier". Je krijgt van de ledenadministratie een bevestiging van je opzegging.

Inning van contributie

Voor de inning van de contributie werkt DES met de betalingsmodule in LISA. Je ontvangt van de penningmeester per e-mail een factuur met het verzoek de contributie te voldoen. In het e-mailbericht is een link opgenomen. Via deze link kun je de betaling in één keer voldoen of in termijnen. Dit kan via iDeal of via automatische incasso.


Studentenbijdrage (vanaf lentecompetitie 2019)

Het studentenleven is duur, dat kan elke student beamen. Studenten korten daarom vaak in op terugkerende kosten zoals een duur telefoonabonnement, een tijdschrift/krant waarvoor hij/zij zich ingeschreven heeft en helaas in sommige gevallen zelfs het abonnement bij een sportvereniging. Daarom is het bestuur van MHC DES al enige tijd aan het stoeien met het idee van een studentenkorting. Met deze tegemoetkoming willen we het aantrekkelijk maken voor uitwonende studenten om toch te blijven doen waar zij plezier in hebben: hockeyen bij DES!

Het bestuur heeft daarom besloten een studentenbijdrage te introduceren. De studentenbijdrage is een bedrag van €50 per seizoen dat opgeladen zal worden op jouw clubpas. Dit bedrag is vervolgens vrij te besteden op de club. Om in aanmerking te komen voor de studentenbijdrage dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • Je bent een bij MHC DES spelend lid met een senioren of jong-senioren abonnement. 
  • Je bent uitwonend en kan dit aantonen met bewijsstukken.
  • Je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling (MBO, HBO of WO). Hier kan jij een ‘bewijs van inschrijving’ voor overleggen.

De korting is alleen van toepassing op het seizoen dat overeenkomt met het jaar waarin je ingeschreven staat bij jouw onderwijsinstelling. Mocht jij voldoen aan bovenstaande voorwaarden, stuur dan een e-mail naar [email protected] inclusief de bewijsstukken voor punt 2 en 3. De penningmeester behoudt zich het recht voor om de studentenkorting wel of niet toe te kennen, gebaseerd op de omstandigheden van het spelend lid in kwestie.