Foto DES Oss.jpg MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG Vrijwilligers oproep 2024 mei.jpg waterveld overzicht2.jpg

Stichting Kunstgras

De Stichting Kunstgras Hockey Vereniging DES is in 1989 opgericht omdat toen het eerste kunstgrasveld aangelegd werd.

Waarom:

Onze gemeente Loon op Zand was niet bereid op ons complex een kunstgrasveld te realiseren. Voor het eerst moest er door de vereniging een zo grote financiële verplichting aangegaan worden. Om de vereniging daar niet mee te belasten werd er gekozen om dat onder te brengen in een separate stichting. De stichting brengt bij de vereniging huur in rekening om haar financiële verplichtingen na te kunnen komen.

Hiermee is een scheiding aangebracht tussen de vereniging en de stichting. Bestuur van de vereniging heeft geen zeggenschap over de middelen die in de stichting beheerd worden. Het stichtingsbestuur is autonoom, maar houdt goed contact met het bestuur van de vereniging. Het stichtingsbestuur bestaat uit drie personen, die alle drie een betrokkenheid hebben bij de vereniging, maar niet in het bestuur van de vereniging zitten.

Het uiteindelijke doel van de vereniging is dat er op termijn voldoende middelen gegenereerd worden om investeringen in velden te kunnen doen vanuit eigen middelen.

Een tweede kunstgrasveld.

In het seizoen 2003 – 2004 was het tijd de toplaag van het 1e veld te vervangen en is een tweede kunstgrasveld aangelegd. Omdat er nog niet sprake was van voldoende financiële middelen is er voor deze aanleg een financiering van € 350.000,- aangegaan bij de BNG. Dit kon omdat de gemeente Loon op Zand zich garant stelde voor deze lening. De laatste aflossing van deze lening is in 2016 gedaan.

Een derde kunstgrasveld.

In het seizoen 2011 – 2012 is het ledental van de vereniging doorgegroeid naar ruim 900 leden en is het tijd voor een derde kunstgrasveld. De vereniging neemt het voortouw en doet een eerste selectie van mogelijke leveranciers. Wanneer deze in beeld zijn, wordt de stichting gevraagd mee te denken en komen we gezamenlijk tot een keuze. Veld 3 komt er. Ook hiervoor wordt een lening aangegaan. Deze bedraagt € 290.000,-. Deze heeft nog een looptijd tot eind 2026.

Vervanging van het eerste kunstgrasveld.

In de zomer van 2018 wordt de toplaag van veld 1 vervangen. In de aanloop daarnaartoe is uitgebreid gesproken over wat voor type veld er gerealiseerd zou moeten worden. Deze gesprekken zijn al in 2016 begonnen. Moet dat weer een zand-ingestrooid veld worden of moet de sprong gemaakt worden naar een waterveld? Vanuit onze financiële verantwoordelijkheid hebben wij als stichting een belangrijke rol kunnen spelen. Door de aanleg een jaar later te plannen dan in eerste instantie het geval was, hebben we er samen met de vereniging voor kunnen zorgen dat er voor deze investering voor het eerst geen financiering aangetrokken hoefde te worden. 

Toekomstige vervangingen.

Investeringen zonder dat er financiering voor aangetrokken moet worden, moet voor de toekomst de nieuwe standaard worden. Dat betekent dat toekomstige vervangingen steeds uit eigen middelen gedaan moeten kunnen worden. Zoals het er op dit moment naar uitziet, moet dat ook kunnen. Hiermee heeft de vereniging samen met de stichting voor een gezonde financiële basis voor beiden gezorgd.

Samenstelling stichtingsbestuur.

Sinds 1 oktober 2019 is de bestuurssamenstelling van de Stichting Kunstgras aangepast. Voorzitter is Esther van der Donk. Zij volgt Bart Franken op die voorzitter was sinds 1999.
Penningmeester is Michel Zoutewelle. Hij volgde per 1 oktober 2019 Coert Donders op, die penningmeester was sinds 2014.
Huub Pleging is sinds 2004 secretaris.