1 vs2.jpg DSC02139site.jpg MD5 2.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Hockeyen bij DES. Het is er zó en je bent er zo!

Nieuws afbeelding 3-4
Op de ledenlijst van MHC DES staan meer dan honderd leden met als woonplaats Loon op Zand. Vijftig daarvan zijn jonger dan 12 jaar (een derde jongens, twee derde meisjes). Daar staat u vast van te kijken, net als ik toen ik drie jaar geleden voor het eerst op een zaterdagochtend Sportpark Eikendijk opliep.

De oudste twee wilden graag op hockey. Hun enthousiasme voor de sport hebben we niet genetisch meegegeven. Wij als ouders hadden beiden nog nooit een hockeystick van dichtbij gezien. Ze waren enthousiast geraakt na proeflessen op de tennisvereniging. Na deze proeflessen bleven ze enthousiast over het spelletje. Toch moesten wij daar als ouders nog wel even over nadenken. Hier in Loon hebben we immers geen hockey voor handen, dus hoe handig was dat?

Terug naar die zaterdagochtend kwart voor negen. Wat ik verwachtte te zien: 10 kinderen ergens in een hoekje op een veld. Wat ik zag: minstens 60 kinderen tussen 4 en 6 jaar die zich opmaakten voor een training op het hoofdveld met daarop ongeveer twaalf oudere jeugdleden en een handvol volwassenen die de training van die ochtend in goede banen leidden. Terwijl ik blij werd van mijn enthousiast huppelende kroost, groette ik ondertussen verschillende bekenden uit mijn dorp. 
Drie jaar later speelt de oudste in een 8-tal, de middelste in een 6-tal en de jongste sinds kort in een 3-tal. Wat ik wil zeggen is dat de afstand naar DES voor ons misschien niet altijd makkelijk is, maar ook geen probleem. Voor elke sport geldt tenslotte dat je het als ouders maar geregeld moet zien te krijgen. 

Om het wat breder te trekken dan mijn persoonlijke ervaring alleen, heb ik voor deze tekst input gevraagd van verschillende ouders uit Loon op Zand. Waar zijn ze enthousiast over en waar zagen ze bij aanvang mogelijk tegenop? En ja, natuurlijk zag iedereen op tegen het rijden. Tegelijkertijd geeft ook iedereen aan dat het erg meevalt. Juist omdat er zoveel kinderen uit Loon op Zand bij DES sporten lukt het namelijk heel goed om te carpoolen. 
Je ziet hockey niet vaak op televisie en vanuit Loon op Zand ligt de drempel om te gaan hockeyen gevoelsmatig misschien hoger dan voor andere sporten. Misschien omdat het niet zo zichtbaar is. Daarom dit stukje vanuit mijn eigen initiatief. Om te laten zien dat er meer gehockeyd wordt in Loon op Zand dan je misschien door hebt. Mocht je meer willen weten over hockeyen bij DES kun je mailen met [email protected] en dan krijg je waarschijnlijk ook nog antwoord van een Loonse!
Inderdaad, de goede lezer heeft geen opsomming gezien van de reacties waar andere ouders enthousiast over zijn. Dat wordt namelijk al snel een ordinaire reclamecampagne. Laat ik volstaan met het feit dat ze – net als ik – over veel enthousiast zijn.  

[geschreven door Hans Schleiffert en gepubliceerd in Rond de Toren, Hét dorpsblad voor Loon op Zand (maart 2022)]