1 vs2.jpg DSC02139site.jpg MD5 2.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Toename besmettingen: waar vind ik een antwoord?

Nieuws afbeelding 18-11
Met het oplopen van het aantal besmettingen krijgen we als DES steeds meer vragen. DES volgt uiteraard de regels en adviezen van de overheid, RIVM en GGD. Zo kun je gewoon komen trainen en spelen als deze organisaties daar geen belemmeringen in zien. Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl/corona of https://ggdghor.nl/thema/coronavirus/ of www.rivm.nl.

Ook de KNHB heeft veel informatie beschikbaar. Via www.knhb.nl kun je veel antwoorden over corona terugvinden. Zo kun je daar ook lezen welke voorwaarden er zijn om wedstrijden uit te stellen. Een van de regels is dat er bij elftallen (vanaf de D-junioren) meer dan 6 aantoonbare coronabesmettingen c.q. quarantaine verplichtingen in een team moeten zijn. Betreft het aantal minder dan 6, dan verwacht de bond dat je met het inlenen van spelers de wedstrijd toch kan spelen. Kom je als team in een situatie dat er in je team minimaal 6 besmettingen en/of quarantaines zijn en dat je als team niet kunt spelen, informeer als coach dan zo snel mogelijk het wedstrijdsecretariaat van DES. Het wedstrijdsecretariaat mag tot 24 uur voorafgaand aan een wedstrijd bij de KNHB de aanvraag doen om een wedstrijd uit te stellen. 
Voor de jongste jeugd zijn er geen expliciete afspraken over het aantal besmettingen per team. Neem als vuistregel de helft van het team plus 1.