1 vs2.jpg DSC02139site.jpg MD5 2.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Extra ALV t.b.v. statutenwijziging op 15/11/2021

Nieuws afbeelding 1-11
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 19 oktober jl. waren onvoldoende leden aanwezig om een besluit te kunnen nemen over de statutenwijziging. Daarom wordt ingevolge artikel 18, lid 4 van de statuten op 15 november a.s. een tweede ALV gehouden waarin het voorstel tot een statutenwijziging opnieuw wordt behandeld. In deze vergadering kan een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. De voorgestelde statutenwijziging is als bijlage toegevoegd. 
 
Graag nodigen we je uit voor de ALV van 15 november. Deze zal plaatsvinden om 20.00 uur in het clubhuis volgens de voorwaarden van "Testen voor Toegang”. Een coronatoegangsbewijs is dus verplicht. Het clubhuis is geopend vanaf 19.45 uur. 
.

Bijlage