1 vs2.jpg DSC02139site.jpg MD5 2.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

ALV 2021: een terugblik

Nieuws afbeelding 20-10 Het bestuur dankt alle DES'sers voor het vertrouwen, dat de leden tijdens de ALV in ons hebben uitgesproken. De resultaten zijn goed, er gebeuren mooie dingen. De presentatie van de ALV is vanaf heden terug te vinden achter de login op onze site. De concept notulen zijn daar binnenkort ook beschikbaar. Een korte samenvatting van een aantal agendapunten:
  • De leden zijn akkoord gegaan met de verantwoording van het bestuur op het gevoerde beleid en de financiĆ«le resultaten van het seizoen 2020-2021.
  • De leden zijn akkoord gegaan met het voorgestelde beleid en de daarbij horende begroting voor komend seizoen, inclusief de voorgestelde indexatie op de contributie (+1,7%).
  • We hebben afscheid genomen van Marjolijn van Drunen en Joris Sterk als vertrekkende bestuursleden en hen bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.
  • Wieteke Roelofs, Michel van Nieuwstadt en Menno Gulicher zijn toegetreden tot het bestuur. Menno neemt de taak van penningmeester op zich.
  • De door de KNHB verplichte statutenaanpassing om te kunnen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) kon niet worden goedgekeurd. De verplichte aanwezigheid van 2/3 deel van de leden werd niet gehaald. Er moet derhalve een extra ALV uitgeschreven worden, zodat uiteindelijk het bestuur de aanpassing van de statuten mag goedkeuren.
  • De leden staan achter het initiatief om het Beleid Ongewenst Gedrag uit te breiden en te verbeteren.
  • De leden staat achter het voorstel om de mogelijkheden van een blaashal (DES Dome) verder te onderzoeken.