1 vs2.jpg DSC02139site.jpg MD5 2.jpg waterveld overzicht2.jpg
Algemeen

Uitnodiging ALV 2021

Nieuws afbeelding 4-10

Het bestuur nodigt alle DES'ser uit voor de jaarlijkse ALV op dinsdag 19 oktober (aanvang 20 uur). Op maandag 4 oktober hebben alle DES'sers hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

De ALV zal plaatsvinden in het clubhuis volgens de voorwaarden van "Testen voor Toegang”. Een coronatoegangsbewijs is dus verplicht.

Het clubhuis is 19 oktober geopend vanaf 19.45 uur. We hebben de agenda, de verslagen van de ALV’s van 2020 en de concept Statutenwijziging (agendapunt 9) toegevoegd aan de persoonlijke uitnodiging. Deze documenten zijn ook terug te vinden achter de log-in op onze website. 

Van het huidige bestuur stellen de volgende leden zich herkiesbaar: 
Anja Beukman, secretaris
Theo de Kievit
Paul van Hooren
Karel-Jan van Wijlen

We zijn daarnaast blij dat de volgende leden zich verkiesbaar zullen stellen:

Wieteke Roelofs
Menno Gulicher, penningmeester
Michel van Nieuwstadt

Heb je ook interesse om je nu of in de toekomst beschikbaar te stellen voor het bestuur van DES? Laat iets van je horen op [email protected] of neem contact op met een van de huidige bestuursleden. 

Een sportieve groet! 
Bestuur MHC DES