Contact M.H.C. DES

Algemene contactgegevens MHC DES


Bezoekadres
Sportpark Eikendijk 25
5171 RG Kaatsheuvel

 

Postadres
Sportpark Eikendijk
Postbus 53
5170 AB Kaatsheuvel

Telefoon paviljoen: 0416-273116
info@hockeydes.nl

 


Rekeningnummer


Rekeningnummer algemeen/contributies
NL02RABO0184811597 t.n.v. M.H.C. DES, Kaatsheuvel (Rabobank)

Rekeningnummer overige debiteuren/sponsoren
NL55RABO0158176480 t.n.v. M.H.C. DES, Kaatsheuvel (Rabobank) 

 


Overige contactgegevens MHC DES

Meer informatie over het bestuur, ledenadministratie/lid worden of de diverse commissies is te vinden onder Club.

 

Bestuur

bestuur@hockeydes.nl

 

Ledenadministratie

ledenadministratie@hockeydes.nl

 

Wedstrijdsecretariaat

Jeugd: wedstrijdsecretariaat.jeugd@hockeydes.nl

Senioren: Ton Sulsters: wedstrijdsecretariaat.senioren@hockeydes.nl of 06-12672504

 
Commissies

Jeugdcommissie jeugd@hockeydes.nl
Seniorencommissie senioren@hockeydes.nl
Trimmerscommissie trimmers@hockeydes.nl
CommissieTrainerszaken trainerszaken@hockeydes.nl
Commissie Hockey Technisch Beleid hockeytechnischbeleid@hockeydes.nl
Communicatiecommissie communicatie@hockeydes.nl
Sponsorcommissie sponsorcommissie@hockeydes.nl
Materialencommissie materialencommissie@hockeydes.nl
Bar- en Paviljoencommissie bpc@hockeydes.nl
Vrijwilligerscommissie vrijwilligers@hockeydes.nl
Zaalhockeycommissie zaalhockey@hockeydes.nl
DDDcommissie ddd@hockeydes.nl
Arbitragecommissie

arbitrage@hockeydes.nl